Studenten zijn de wijk in gegaan en hebben enquetes afgenomen onder ouderen. Over de resultaten is al eerder geannonimiseerd verslag gedaan en en nu zijn ook de eindrapportage en presentatie gereed. Deze zijn hier te downloaden.

Eindrapportage >>

Presentatie >>