Studenten van de Hogeschool van Amsterdam zijn samen met ouderen de wijk in gegaan en hebben enquêtes afgenomen onder ouderen. Over de resultaten is al eerder geanonimiseerd verslag gedaan en nu zijn ook de eindrapportage en presentatie gereed.

Deze zijn per buurt te downloaden: