Het gebied Raamplein en omgeving ligt deels in de Zuid Jordaan en deels in de Leidse buurt. Het wordt begrensd door de Leidsche Gracht, Prinsengracht, Elandsgracht, Marnixstraat, Nieuwe Passeerdersstraat en Leidsekade.

De bewoners zijn overwegend witte Nederlanders. In de buurt is een mix van koopwoningen, sociale huurwoningen en huurwoningen in het midden en hoger segment.
Aan de Lijnbaansgracht, de Looiersgracht en de Passeerdersgracht vinden we veel woningen en enkele bedrijven, winkels en café's. Een concentratie van winkels en horeca vinden we op de Lijnbaansgracht.

Aan de Nieuwe Passeerdersstraat 6 ligt De Makroon, een wooncomplex voor ouderen. Het complex telt 125 appartementen. Dit is een goede vindplaats om ouderen te ontmoeten. Aan de Elandsgracht nr 70 ligt het Huis van de Buurt Het Claverhuis. Ook dit is een goede locatie om 70+ers te vinden.

En verder zijn de supermarkten aan de Elandsgracht de plekken waar ook ouderen hun boodschappen doen. Bij mooi weer vind je ook ouderen op de bankjes in het plantsoen en op de café terrassen
klik op het plaatje voor vergroting