De Ouderen Advies Raad van Amsterdam Centrum organiseerde, in samenwerking met drie stadsdorpen in Amsterdam Centrum en de Hogeschool van Amsterdam (HVA) op 8 december 2017 een symposium over een 'oudervriendelijker Amsterdam Centrum'.

Het is de afronding van dit thema waar de Raad een jaar aan gewerkt en actie ondernomen heeft. Er zijn vijf wandelingen georganiseerd in vijf buurten in het centrum en er is een onderzoek in samenwerking met HvA studenten uitgevoerd.

Tijdens het symposium zijn korte impressies van de wandelingen gepresenteerd, is er teruggeblikt op het onderzoek en is er toegelicht wat er met ambtelijk gebeurt met de adviezen.

Daarna is met de deelnemers waaronder de betrokken bestuurders een openbaar overleg gevoerd aan de hand van de vraag: ‘Kunnen we Amsterdam veiliger maken door op een andere manier naar de openbare ruimte te kijken?’

Lees hier het volledige verslag van het symposium >>

.