Iedere buurt heeft onder deze rubriek een eigen ''rubriek''. Daarin kunnen artikelen verschijnen over:
  1. Een typering van de buurt in algemene zin. Leeftijdopbouw bewoners, winkelaanbod, woningaanbod, toeristen, horeca etc
  2. Waar zijn de ouderen te vinden? Wat is De Rietvinck voor voorziening? Wat is de Reel ? Wat zijn WIBO woningen? Graag de adressen erbij.
  3. Zijn er andere plekken waar men ouderen kan opsporen, zoals supermarkt, bankje in plantsoen etc

De informatie over de looproute komt pas later aan de orde wanneer er met een groep gewandeld wordt. 
De plaatjes zijn al wel vast gemaakt zodat we weten waar we over spreken.