Eind december bracht een lid van het stadsdorp Gracht en Straatjes ons in contact met de Hogeschool van Amsterdam (HvA), opleiding bestuurskunde.

Wat bleek : deze afdeling was op zoek naar een opdrachtgever, die graag een onderzoek wilde laten uitvoeren door studenten van de HvA. Dat leek ons een uitgelezen kans om onze buurtschouwen te koppelen aan het houden van een enquête onder 70+ ers in de gekozen buurten.

Inmiddels is de opdracht verstrekt, de enquête is opgesteld en de studenten gaan de komende weken in de 5 gekozen buurten aan de slag.

Per buurt zijn er 5 studenten die ieder ca 30 enquêtes willen gaan houden.

In maart worden in de buurten de schouwen gehouden: we gaan een wandeling door de buurt maken in gezelschap van ouderen, ambtenaren, stadsdorpers en OAR-leden. De resultaten van de wandeling en van de enquêtes zullen samen de basis vormen voor het advies dat wij gaan uitbrengen aan de gemeente.