Tussen 2005 en 2006 hebben de World Health Organisation, WHO, Wereldgezondheidsorganisatie, onderdeel van de Verenigde Naties het concept Age Friendly City vormgegeven. 

Amsterdam heeft zich hierbij aangesloten. Dit betekent dat Amsterdam gaat proberen een voor ouderen vriendelijke stad te zijn.

Het concept kent de volgende domeinen:

 1. Buitenruimte en bebouwing
 2. Vervoer
 3. Huisvesting
 4. Sociale participatie
 5. Respect en sociale inclusie
 6. Maatschappelijke participatie en werk
 7. Communicatie en informatie
 8. Maatschappelijke ondersteuning en zorg.

In 2017 heeft de OAR een onderzoek gedaan naar de buitenruimte en vervoer : Hoe is het voor ouderen om zich in Amsterdam veilig in de buitenruimte te bewegen?
Op deze site vind je de aanpak en resultaten van dit project >>

Dit jaar willen we ons richten op sociale en maatschappelijke participatie.

We willen onderzoeken wat er waar is van de volgende stelling:

“In de binnenstad zijn voor alle categorieën ouderen voldoende voorzieningen om andere ouderen te ontmoeten en actief te blijven.”

Het aantal ouderen in de binnenstad neemt toe. Het wordt ook steeds drukker in de stad door toename van toeristen.  De kans bestaat dat ouderen in de verdrukking raken, de deur niet meer uitkomen en vereenzamen.

De gemeente streeft er naar dat zoveel mogelijk ouderen thuis blijven wonen.

Naast passende huisvesting vraagt dit ook om voorzieningen in de buurt waar ouderen deel kunnen nemen aan verschillende activiteiten.

In het centrum zijn enkele locaties  waar een aanbod is aan activiteiten  voor ouderen.

Het gaat om de volgende instellingen :

 1. Het Claverhuis Elandsgracht 70 
 2. Soop Nieuwe Kerkstraat 12 
 3. De Boomsspijker Recht Boomsloot 52 
 4. De Tweede Uitleg Nieuwe  Looierstraat 29 
 5. De Witte Boei Kleine Wittenburgerstraat 201 
 6. Reel Tussen de Bogen 16 
 7. Sooj Tichelstraat 50
  Lokatie 6 en 7 beschouwen we als één geheel.

De OAR wil graag weten wat voor activiteiten de ouderen die in de buurt van deze instellingen wonen zoal ondernemen.

Per locatie en buurt gaan een team ouderen ondervragen met behulp van een vragenlijst.

De genoemde instellingen kunnen het beginpunt zijn van de zoektocht naar ouderen in de buurt.

Maar er zullen ook andere  plekken in de buurt zijn waar we 70+ ers kunnen vinden. Zoals een wooncentrum voor ouderen, de supermarkt, de apotheek, het bankje in het park, de markt.

Aan iedere instelling hebben we een lid van de OAR gekoppeld.  Die gaat de onderzoekers helpen bij de introductie in de instelling en bij het zoeken van andere plekken waar ouderen komen.

Parallel gaan de OAR leden gesprekken voeren met de leiding van de instellingen. We willen te weten komen wat het precieze aanbod is, hoeveel ouderen er bereikt worden, waar de ouderen vandaan komen, welke knelpunten er zijn etc.

Met  de  resultaten van jullie onderzoeken en van de gesprekken door de OAR leden proberen we er achter te komen waar onvoldoende aanbod voor ouderen is, welke knelpunten er zijn  bij voorbeeld wat betreft toegankelijkheid en bereikbaarheid en wat de Gemeente Amsterdam kan bijdragen om deze knelpunten op te lossen. Immers : het is de Gemeente Amsterdam die graag een Age Friendly City wil zijn waar ouderen zo lang mogelijk thuis wonen.